Τμήματα Ι.Λ.Α.Κ.Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας είναι οργανωμένο σε 10 διακριτά Τμήματα, εξειδικευμένα σε συγκεκριμένα πεδία της εθνικής και καβαλιώτικης Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας. Τα Τμήματα αυτά περιλαμβάνουν πληθώρα εγγράφων, φωτογραφικού και εικονογραφικού υλικού, διαφημίσεων, χαρτών κ.λπ. και είναι τα παρακάτω:
 1. Τμήμα Αρχείων. Περιλαμβάνει Αρχείο λυτών και μη εγγράφων, Αρχείο υλικού διαφόρων εκλογών και το Αρχείο Εβραίων Καβάλας και άλλων περιοχών. Μόνο τα λυτά έγγραφα του Τμήματος Αρχείων είναι περισσότερα των 100.000.
  Αναλυτικά...

 2. Τμήμα Βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη του Ι.Λ.Α.Κ. περιέχει σήμερα περισσότερους από 30.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων κ.λπ., επικεντρωμένων στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης.
  Αναλυτικά...

 3. Τμήμα Φωτογραφικού & Εικονογραφικού Υλικού. Περιλαμβάνει αρχεία φωτογραφιών και καρτ-ποστάλ της Καβάλας και άλλων πόλεων της Μακεδονίας και της Θράκης, από το 1875 μέχρι και σήμερα. Επίσης, περιλαμβάνει Αρχείο μη φωτογραφικών απεικονίσεων της πόλης και του νομού Καβάλας, όπως πίνακες ζωγραφικής, χρωμολιθόγραφες απεικονίσεις γεγονότων και τοπίων, γραβούρες κ.λπ.
  Αναλυτικά...

 4. Τμήμα Τύπου (Αρχείο Εφημερίδων). Περιέχει εφημερίδες και περιοδικά της Καβάλας και της Δράμας διαφόρων περιόδων, από τα 1910 μέχρι σήμερα. Επίσης, περιλαμβάνει εφημερίδες άλλων πόλεων της Μακεδονίας, της Θράκης και της υπόλοιπης Ελλάδας.
  Αναλυτικά...

 5. Τμήμα Εκδόσεων. Ασχολείται με τη συγγραφή, επεξεργασία και έκδοση βιβλίων σχετικών με την Ιστορία και τη Λογοτεχνία της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και με την επανέκδοση σπανίων εκδόσεων που δεν υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, με τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ξένων σημαντικών εκδόσεων που έχουν σχέση με την Ιστορία και τη Λογοτεχνία του Βορρά της πατρίδας μας. Στις εκδόσεις περιλαμβάνονται ανατυπώσεις και αναπαραγωγές από τις αυθεντικές και σπάνιες γραβούρες, λιθογραφίες, ξυλογραφίες κ.λπ. που φυλάσσονται στο Αρχείο, όπως και ανατυπώσεις σπανίων καρτ-ποστάλ και φωτογραφιών του 19ου και του 20ου αιώνα.
  Αναλυτικά...

 6. Τμήμα Μελετών & Έρευνας (Ερευνητικό Κέντρο). Ασχολείται με τη μελέτη Αρχείων, ελληνικών και ξένων, καθώς και του Ι.Λ.Α.Κ. Αντλεί και καταγράφει στοιχεία γνωστών και αγνώστων ιστορικών γεγονότων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  Αναλυτικά...

 7. Τμήμα Χαρτοθήκης. Περιλαμβάνει εκατοντάδες χάρτες, κυρίως της Ελλάδος και του Αρχιπελάγους, καθώς και πορτολάνους ελληνικών λιμένων. Αρκετοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι και οι περισσότεροι εξαιρετικά δυσεύρετοι. Μόνο το Τμήμα Χαρτοθήκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αυτοτελές μουσείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος.
  Αναλυτικά...

 8. Τμήμα Διαφήμισης & Αφίσας. Το μοναδικό στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει πλουσιότατο Αρχείο διαφημιστικών φυλλαδίων (φέιγ-βολάν) και αφισών, που κυκλοφόρησαν στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις από τις αρχές του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει επίσης και πλουσιότατο Aρχείο άλλων μορφών διαφήμισης.
  Αναλυτικά...

 9. Τμήμα Συντήρησης Χαρτιού. Λειτουργεί με μειωμένη δραστηριότητα λόγω έλλειψης ειδικού εξοπλισμού. Επί του παρόντος περιορίζεται στη συντήρηση λυτών εγγράφων και εφημερίδων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται δωρεάν.
  Αναλυτικά...

 10. Τμήμα Συλλογών. Περιλαμβάνει συλλογές ελληνικών και ξένων νομισμάτων και χαρτονομισμάτων, καθώς και συλλογές ελληνικών, κυπριακών και ξένων γραμματοσήμων.
  Αναλυτικά...