Τμήμα Αρχείων

Περιλαμβάνει Αρχείο λυτών και μη εγγράφων, Αρχείο υλικού διαφόρων εκλογών και το Αρχείο Εβραίων Καβάλας και άλλων περιοχών. Μόνο τα λυτά έγγραφα του Τμήματος Αρχείων είναι περισσότερα των 100.000.

Αρχείο λυτών και μη εγγράφων

 1. Λυτά έγγραφα που έχουν σχέση με την ιστορία του τόπου μας.
 2. Αρχεία κάθε είδους επιχειρήσεων, σωματείων, υπηρεσιών κ.λπ. (βιβλία, τιμολόγια, αλληλογραφίες, ένσημα, χαρτόσημα, πιστοποιητικά, άδειες, φάκελοι).
 3. Οικογενειακά αρχεία κάθε είδους (αλληλογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιοπρακτικά έγγραφα κ.λπ.)
 4. Αρχεία Αντιστασιακών Οργανώσεων και ατόμων που είχαν σχέση με την Αντίσταση της περιοχής μας κατά του κατακτητή, στην περίοδο της κατοχής (1941 - 1944).

Αρχείο υλικού διαφόρων εκλογών

 1. Ψηφοδέλτια βουλευτικών, δημοτικών και ευρωπαϊκών εκλογών.
 2. Ψηφοδέλτια άλλων εκλογών (οργανισμών κ.λπ.)
 3. Μονόπτυχα ή πολύπτυχα φυλλάδια με προγράμματα διαφόρων πολιτικών κομμάτων.
 4. Φυλλάδια και φέυ-βολλάν διαφόρων υποψηφίων.
 5. Αφίσες και αφισέτες αρχηγών κομμάτων, συνδυασμών και μεμονομένων υποψηφίων.
 6. Ρουσφέτια και έγγραφες προεκλογικές εξυπηρετήσεις πολιτών από τους υποψηφίους.
 7. Φωτογραφίες εκλογικών κέντρων και προεκλογικών συγκεντρώσεων.

Αρχείο Εβραίων Καβάλας και άλλων περιοχών

 1. Βουλγαρικός κατάλογος απογραφής Εβραίων Καβάλας της περιόδου 1942 - 1943, προ του ολοκαυτώματος.
 2. Συλλεγόμενα στοιχεία (έγγραφα σε λυτά φύλλα, σημειώσεις κ.λπ.) για τους Εβραίους της Καβάλας και άλλων περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης.
 3. Φωτογραφικό υλικό (χάβρα κ.λπ.)