Συλλογές νομισμάτων

Α' νομισματική συλλογή

Περιλαμβάνει εξαιρετικά σπάνια νομίσματα, τα οποία εκδόθηκαν από τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες του Βορειοελλαδικού χώρου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1880 - 1910). Πρόκειται για την εκπληκτική περίπτωση κατά την οποία οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες εξέδιδαν για 30 χρόνια τοπικής κυκλοφορίας νομίσματα και είχαν μεταβληθεί σε μικρά νομισματοκοπεία, εν μέσω τουρκοκρατίας!

Πρόκειται για συλλογή ανεκτίμητης αξίας, ιστορικής και οικονομικής, αποτελούμενης από 400 και πλέον μοναδικά νομίσματα. Η οικονομική αξία της συλλογής δε μπορεί να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι περιλαμβάνει αρκετά παγκοσμίως μοναδικά νομίσματα.

B' νομισματική συλλογή

Συλλογή σπάνιων ελληνικών νομισμάτων της περιόδου 1828 - 2000, δηλαδή από τα πρώτα νομίσματα της Ελληνικής Πολιτείας τα οποία εξέδωσε ο Καποδίστριας, τα νομίσματα της Μεταξικής περιόδου πριν από το Β' Παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι της καθιέρωσης του Ευρώ. Πρόκειται για πολύ σημαντική συλλογή χιλιάδων νομισμάτων ανεκτίμητης ιστορικής και οικονομικής αξίας, πραγματικό μάθημα οικονομικής ιστορίας.

Συλλογή ξένων νομισμάτων

Πρόκειται για μεγάλη συλλογή χιλιάδων νομισμάτων διαφόρων κρατών και διαφόρων περιόδων της νεότερης ιστορίας, από το 1800 μέχρι το 1940. Πολύ σημαντική συλλογή, για την οποία θα ήταν υπερήφανο κάθε Μουσείο.