Τμήμα Συλλογών

Περιλαμβάνει συλλογές ελληνικών και ξένων νομισμάτων και χαρτονομισμάτων, καθώς και συλλογές ελληνικών, κυπριακών και ξένων γραμματοσήμων.

Α' νομισματική συλλογή

Περιλαμβάνει εξαιρετικά σπάνια νομίσματα, τα οποία εκδόθηκαν από τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες του Βορειοελλαδικού χώρου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1880 - 1910). Πρόκειται για την εκπληκτική περίπτωση κατά την οποία οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες εξέδιδαν για 30 χρόνια τοπικής κυκλοφορίας νομίσματα και είχαν μεταβληθεί σε μικρά νομισματοκοπεία, εν μέσω τουρκοκρατίας!

Πρόκειται για συλλογή ανεκτίμητης αξίας, ιστορικής και οικονομικής, αποτελούμενης από 400 και πλέον μοναδικά νομίσματα. Η οικονομική αξία της συλλογής δε μπορεί να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι περιλαμβάνει αρκετά παγκοσμίως μοναδικά νομίσματα.

B' νομισματική συλλογή

Συλλογή σπάνιων ελληνικών νομισμάτων της περιόδου 1828 - 2000, δηλαδή από τα πρώτα νομίσματα της Ελληνικής Πολιτείας τα οποία εξέδωσε ο Καποδίστριας, τα νομίσματα της Μεταξικής περιόδου πριν από το Β' Παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι της καθιέρωσης του Ευρώ. Πρόκειται για πολύ σημαντική συλλογή χιλιάδων νομισμάτων ανεκτίμητης ιστορικής και οικονομικής αξίας, πραγματικό μάθημα οικονομικής ιστορίας.

Συλλογή ξένων νομισμάτων

Πρόκειται για μεγάλη συλλογή χιλιάδων νομισμάτων διαφόρων κρατών και διαφόρων περιόδων της νεότερης ιστορίας, από το 1800 μέχρι το 1940. Πολύ σημαντική συλλογή, για την οποία θα ήταν υπερήφανο κάθε Μουσείο.

Συλλογή ελληνικών χαρτονομισμάτων

Πρόκειται για εξαιρετική συλλογή σπανίων ελληνικών χαρτονομισμάτων, από των πρώτων εκδόσεων των Ιονίων Νήσων, μέχρι του Β' παγκοσμίου πολέμου. Έξοχη συλλογή, μέσω της οποίας παρακολουθεί κανείς την οικονομική συγκρότηση και ανασυγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους, μετά την επανάσταση του 1821, μέχρι το 1940.

Αποτελείται από εκατοντάδες χαρτονομίσματα διασωθέντα σε άριστη κατάσταση, ανεκτίμητης ιστορικής και συλλεκτικής αξίας.

Συλλογή ελληνικών και κυπριακών γραμματοσήμων

Πρόκειται για πολύ μεγάλη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει πολλές χιλιάδες σπάνια ελληνικά και κυπριακά γραμματόσημα. Έξοχη συλλογή, για την οποία θα υπάρξει μεγάλο φιλοτελικό ενδιαφέρον, Ελλήνων και ξένων.

Συλλογή ξένων γραμματοσήμων

Πρόκειται για επίσης μεγάλη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες σπάνια γραμματόσημα ξένων κρατών. Είναι μεγάλης οικονομικής και ιστορικής αξίας και λόγω της ποικιλίας της είναι βέβαιο ότι, όταν θα μπορέσει να εκτεθεί, θα προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων φιλοτελιστών.