Ιστορία και Αποστολή

Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας ιδρύθηκε το 1996 από τον Νικόλαο, Βίκτωρα και Παναγιώτα Ρουδομέτωφ, με στόχο την θεσμική οργάνωση της προσωπικής συλλογής του Νικολάου Ρουδομέτωφ, προέδρου του ΙΛΑΚ ως τον θάνατό του, το 2017. Την περίοδο αυτή η λειτουργία του καλυπτόταν οικονομικά από τους ιδρυτές του και από σπάνιες αρωγές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή συναφών φορέων που ενίσχυσαν συγκεκριμένες δράσεις.

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, η αποστολή του ΙΛΑΚ επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:

  • Τη συντήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη του υλικού της συλλογής του αποβιώσαντος ιδρυτού του,
  • Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας αναφορικά με την περιοχή του Νομού Καβάλας, της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης και των Βαλκανίων,
  • Τη συντήρηση, ταξινόμηση, διαφύλαξη και χρήση του φωτογραφικού και εικονογραφικού υλικού και
  • Την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, με απώτερο στόχο τη σε βάθος χρόνου διασφάλιση της διάσωσης του προαναφερθέντος υλικού.