Το Αρχείο

Η προσωπική συλλογή ιστορικών αρχείων και συναφούς υλικού του Νικολάου Ρουδομέτωφ περιλαμβάνει ποικίλο υλικό. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του υλικού συλλέχθηκε ή αγοράστηκε από τον ίδιο. Συγκεκριμένα, το ιστορικού ενδιαφέροντος υλικό περιλαμβάνει:

  1. Οικογενειακά αρχεία κάθε είδους (αλληλογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιοπρακτικά έγγραφα κ.λπ.).
  2. Έγγραφα και αρχεία επιχειρήσεων, σωματείων, υπηρεσιών κ.λπ. (βιβλία, τιμολόγια, αλληλογραφίες, ένσημα, χαρτόσημα, πιστοποιητικά, άδειες, φάκελοι) κυρίως από την πόλη της Καβάλας και την περιοχή της.
  3. Αρχεία αντιστασιακών οργανώσεων και ατόμων που είχαν σχέση με την Αντίσταση της περιοχής στην περίοδο της κατοχής (1941 - 1944).
  4. Εφημερίδες και περιοδικά της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης διαφόρων περιόδων, από το έτος 1910 μέχρι και σήμερα.
  5. Αρχειακό υλικό διαφόρων εκλογών, το οποίο περιλαμβάνει ψηφοδέλτια, φυλλάδια, αφίσες, έγγραφες προεκλογικές εξυπηρετήσεις πολιτών από τους υποψηφίους, φωτογραφίες εκλογικών κέντρων και προεκλογικών συγκεντρώσεων.
  6. Φωτογραφικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες Καβαλιωτών φωτογράφων ή/και φωτογραφίες της πόλεως και του Νομού Καβάλας από το 1875 μέχρι και σήμερα, καθώς και carte-postale.

Το αρχείο εκτιμάται ότι είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών συλλογών αρχειακού υλικού στην Ελλάδα. Το υλικό αυτό, στην συντριπτική του πλειοψηφία, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από ιστορικούς ή/και κοινωνικούς επιστήμονες.