Εκδόσεις ΙΛΑΚ


Τίτλος: «Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, η Καβάλα και η Θράκη.
Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα».
Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών,
Καβάλα, 17 - 18 Σεπτεμβρίου 2010

Συγγραφέας: Επιμέλεια Νικολάου Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2010
Σελίδες: 1486

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Οι Ρώσοι «Εμιγκρέδες» της Καβάλας, 1922 - 1926
Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2012
Σελίδες: 124

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Παιδιά της Κατοχής και της Προσφυγιάς, Ανεξίτηλες Μνήμες της Ζωής μου
Συγγραφέας: Ζήσης Μπρουκάκης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2012
Σελίδες: 328

Τιμή: € 15,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Καβάλας κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας, από έναν Κώδικα των Ετών 1895 - 1908
Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 1998
Σελίδες: 416

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Ελληνικές Εκδόσεις Μακεδονικών Πόλεων πλην Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας, 1759 - 1913
Συγγραφέας: Ντίνος Χριστιανόπουλος
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2000
Σελίδες: 104

Τιμή: € 10,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: 'Σένα τα Λέγω Πεθερά, για να τ' Ακούη η Νύφη
Συγγραφέας: Αντρίκος Βέττας
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2002
Σελίδες: 124

Τιμή: € 10,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Θεατρική Τριλογία: Ασπρούλα, Γκιουλινάρ, Μαχαραγιάς Αρανταμπούλ
Συγγραφέας: Ιωάννης Πριμικίδης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2010
Σελίδες: 284

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Μια Προσφυγική Οικογένεια στα Ορεινά της Καβάλας, 1922 - 1952
Συγγραφέας: Παναγιώτης Αμπεριάδης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2003
Σελίδες: 360

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Να Κοιτάς το Φεγγάρι, Αληθινές Ιστορίες από τη Ζωή του Ποντιακού Ελληνισμού
Συγγραφέας: Χρήστος Στυλιανίδης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2003
Σελίδες: 196

Τιμή: € 15,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Καβάλα & τα Βαλκάνια από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα, Τόμος Α'
Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2004
Σελίδες: 518

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Καβάλα & τα Βαλκάνια από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα, Τόμος Β'
Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2004
Σελίδες: 460

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Στα Χρόνια της Συμφοράς. Αναμνήσεις από την Εξορία.
Άι Στράτης - Μακρόνησος, 1947 - 1950

Συγγραφέας: Μαργαρίτης Γεωργιάδης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2004
Σελίδες: 104

Τιμή: € 10,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Βαλκάνια, Ανασκόπηση Γεγονότων 1989 - 2004
Συγγραφέας: Χρήστος Αντωνιάδης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 240

Τιμή: € 10,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Πόλη - Λιμάνι της Καβάλας κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολεοδομική και Ιστορική Διερεύνηση, 1391 - 1912
Συγγραφέας: Αιμιλία Στεφανίδου
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 408

Τιμή: € 60,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Καβάλα & τα Βαλκάνια από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα. Η Καβάλα & το Αιγαίο, Τόμος Α'
Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Καβάλα, 15 - 18 Σεπτεμβρίου 2005

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 488

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Καβάλα & τα Βαλκάνια από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα. Η Καβάλα & το Αιγαίο, Τόμος Β'
Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Καβάλα, 15 - 18 Σεπτεμβρίου 2005

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 480

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Καβάλα & τα Βαλκάνια από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα. Η Καβάλα & το Αιγαίο, Τόμος Γ'
Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Καβάλα, 15 - 18 Σεπτεμβρίου 2005

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 606

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής. Ανατολική Μακεδονία 1916 - 18, Τόμος 1ος
Καβάλα - Χρυσούπολη (Σαρί - Σαμπάν) - Ελευθερούπολη (Πράβι)

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 490

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής. Ανατολική Μακεδονία 1916 - 18, Τόμος 2ος
Η Δράμα και η Περιοχή της

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2008
Σελίδες: 276

Τιμή: € 15,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής. Ανατολική Μακεδονία 1916 - 18, Τόμος 3ος
Σέρρες και Κεφαλοχώρια, Σιδηρόκαστρο, Ν. Ζίχνη, Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2008
Σελίδες: 546

Τιμή: € 25,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής. Ανατολική Μακεδονία 1916 - 18, Τόμος 4ος
Ντουρντουβάκια: Η καταναγκαστική εργασία των υπόδουλων Ελλήνων στα κάτεργα της Βουλγαρίας

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2016
Σελίδες: 340

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Δημογεροντία Άνω Θεολόγου Θάσου
Ένας Κώδικας των ετών 1902 - 1914. Από την τουρκοκρατία στην απελευθέρωση

Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2016
Σελίδες: 306

Τιμή: € 20,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Η Καβάλα κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους
Οι μαρτυρίες των Προξενικών εκθέσεων του Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη στα 1912-13

Συγγραφέας: Γεώργιος Κουτζακιώτης
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2013
Σελίδες: 228

Προσωρινά μη διαθέσιμο

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Η Τελευταία Οθωμανική Διοίκηση της Μακεδονίας, μέσα από το Ημερολόγιο και το Αρχείο του Τούρκου Αξιωματικού Ταχσίν Ουζέρ, 1899 - 1912
Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 2007
Σελίδες: 420

Τιμή: € 40,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά

Τίτλος: Τοπικά νομίσματα στην Ανατ. Μακεδονία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 1880-1910
Συγγραφέας: Νικόλαος Ρουδομέτωφ
Τόπος έκδοσης: Καβάλα
Έτος αρχικής έκδοσης: 1991
Σελίδες: 146

Τιμή: € 15,00

Αναλυτική περιγραφή

Αγορά