Αναστατικές Εκδόσεις

Σειρά: «Ιστορίοις Αειφόρος Έρευνα»
Επανακυκλοφορία 10 σπανίων εκδόσεων της περιοχής Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Επιμέλεια Νικολάου Ρουδομέτωφ


Τίτλος: Αι Δραματικαί Περιπέτειαι Δράμας μέχρι της Απελευθερώσεως Αυτής
Συγγραφέας: Μητροπολίτης Δράμας και Ζιχνών Αγαθάγγελου του Μάγνητος
Αριθμός 1
Σελίδες: 224

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 7,14 MB)

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Έκθεσις της Πανεπιστημιακής Επιτροπής περί των εν τη Ανατολική Μακεδονία Διαπραχθεισών υπό των Βουλγάρων Ωμοτήτων και Καταστροφών, 1916 - 1918
Αριθμός 2
Σελίδες: 81

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 5,53 MB)

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Η Μαύρη Βίβλος των Βουλγαρικών Εγκλημάτων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Δυτικήν Θράκην, 1941 - 1944
Συγγραφέας: Έκθεσις των Καθηγητών Πανεπιστημίων Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Αριθμός 3
Σελίδες: 208

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 9,54 MB)

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Ιστορία της Θάσου από των Αρχαιοτάτων μέχρι των Νεοτέρων Χρόνων (Θασιακά)
Συγγραφέας: Σταύρος Μερτζίδης
Αριθμός 4
Σελίδες: 298

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 76,8 MB)

Αναλυτική περιγραφή


Τίτλος: Η Ελλάς εν Σπαραγμώ
Η Εθνοφθόρος Επανάστασις της 1 μέχρι 10 Μαρτίου 1935

Συγγραφέας: Παναγιώτης Κουτούπης
Αριθμός 5
Σελίδες: 101

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 76,8 MB)

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Καταστραφείσαι Πόλεις και Χωριά Συνεπεία του Πολέμου 1940 - 1945
Έκθεσις των Καθηγητών Πανεπιστημίων Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας: Δημήτριος Καραδήμας
Αριθμός 6
Σελίδες: 112

Αναλυτική περιγραφή

Τίτλος: Αι Βουλγαρικαί Ωμότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1912 - 1913
Γεγονότα, Εκθέσεις, Έγγραφα, Μαρτυρίαι

Αριθμός 7
Σελίδες: 360

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 77,14 MB)

Αναλυτική περιγραφή
Τίτλος: Η Θράκη υπό την Ελληνικήν Διοίκησιν
Συγγραφέας: Δημήτριος Κ. Σβολόπουλος
Αριθμός 8
Σελίδες: 151

Αναλυτική περιγραφή


Τίτλος: Οικονομική Πολιτική δια την Ανοικοδόμησιν των Οικισμών της Χώρας
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης
Αριθμός 9
Σελίδες: 68

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 54,7 MB)

Αναλυτική περιγραφή


Τίτλος: Καταστροφές Οικισμών
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης
Αριθμός 10
Σελίδες: 69

Κατεβάστε δωρεάν το βιβλίο (pdf - 26,2 MB)

Αναλυτική περιγραφή