Χάρτες

Αρχείο γεωγραφικών χαρτών 14ου - 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει εκατοντάδες χάρτες, κυρίως της Ελλάδος και του Αρχιπελάγους, καθώς και πορτολάνους ελληνικών λιμένων. Αρκετοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι και οι περισσότεροι εξαιρετικά δυσεύρετοι. Αναλυτικά περιλαμβάνεται:

  1. Αρχείο χαρτών τμημάτων ελληνικών χώρων. Μεταξύ αυτών της Μακεδονίας και της Θράκης.
  2. Αρχείο χαρτών ελληνικών νήσων.
  3. Αρχείο χαρτών του Αρχιπελάγους και της Πελοποννήσου.
  4. Αρχείο χαρτών της Ελλάδος και του Αρχιπελάγους.
  5. Αρχείο πορτολάνων ελληνικών λιμένων.
  6. Αρχείο χαρτών ξένων κρατών.