Τμήμα Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του I.Λ.A.K. περιέχει σήμερα περισσότερους από 30.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδων από τον 16ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Είναι επικεντρωμένη στον βορειοελλαδικό χώρο και ειδικότερα στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης. Υποστηρίζεται από το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ.

Η βιβλιοθηκονομική της αναβάθμιση αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Λόγω της σπανιότητος των βιβλίων της, δε λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μελετήσει επιτόπου τους τόμους που επιθυμεί και να βγάλει δωρεάν ένα μικρό αριθμό φωτοαντιγράφων.