Τμήμα Συντήρησης Χαρτιού

Το I.Λ.A.K. έχει ως βασικό στόχο τη συλλογή, διάσωση, μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού, το οποίο αφορά στην ιστορική εξέλιξη και στην ανάπτυξη της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Τμήμα Συντήρησης Χαρτιού άρχισε την πειραματική του λειτουργία στις αρχές του 1998. Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες του προσφέρονται δωρεάν και περιορίζονται στη συντήρηση λυτών εγγράφων και εφημερίδων σε οποιονδήποτε κι αν ανήκουν, αρκεί να πρόκειται για έγγραφα που αξίζει να διασωθούν.

Ο τομέας συντήρησης βιβλίων θα λειτουργήσει μόλις εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαραίτητων υλικών. Η προσφορά αυτών των υπηρεσιών είναι ανεκτίμητη και το Αρχείο αισθάνεται ευτυχές που έστω και με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει, αξιοποιεί την τεχνογνωσία του και μάλιστα δωρεάν.