Τμήμα Μελετών & Έρευνας (Ερευνητικό Κέντρο)

Ασχολείται με τη μελέτη Αρχείων, ελληνικών και ξένων, καθώς και του Ι.Λ.Α.Κ. Αντλεί και καταγράφει στοιχεία γνωστών και αγνώστων ιστορικών γεγονότων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  1. Ερευνά επίμονα στα Αρχεία ξένων χωρών και σε εγχώριες πηγές για το συνεχή εμπλουτισμό των Αρχείων του Ιδρύματος με νέο πρωτογενές αρχειακό υλικό.
  2. Μελετά το αρχειακό υλικό του Ι.Λ.Α.Κ.
  3. Επισημαίνει τις νέες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αντληθούν από το αρχειακό υλικό.
  4. Συγγράφει ή αναθέτει τη συγγραφή μελετών βάσει των στοιχείων του Αρχείου.
  5. Συλλέγει, καταγράφει και διασώζει προφορικές μαρτυρίες σημαντικών γεγονότων της ευρύτερης περιοχής μας.
  6. Συλλέγει, καταγράφει και διασώζει λαογραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής μας, όπως παροιμίες, παραμύθια, έθιμα κάθε είδους κ.λπ.